• Litteraturstöd från Statens kulturråd

  I går fick jag ett riktigt glädjebesked från Statens kulturråd som beviljat mig litteraturstöd för min bok ”Tjabo & vargarna”. Ett erkännande som jag verkligen är stolt över.
  Kriterierna för bidraget kan ni se på nedanstående rader-

  Utgångspunkter for bedömning av bokens kvalitet är:
  ”Originalitet i relation till samtida utgivning och genre. Upphovspersonens självständighet i gestaltandet i relation till genren. Förmåga att tänja gränser i såväl genre, form och innehåll. Bokens förmåga att engagera och beröra genom fördjupad gestaltning, väcka nyfikenhet och vidga medvetenhet, förhålla sig öppet och ifrågasättande och gestalta komplexitet.

  När det gäller bilderboken bör bildberättandet kännetecknas av en förhöjande interaktion mellan text och bild. I övrig illustrerad litteratur bör bilderna bidra till fördjupad gestaltning.”

  Det var många svåra ord i bedömningen, huvudsaken är att de tyckte om min bok och att jag fick ett bidrag för mitt författande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *